Over Mariëlle

Over Mariëlle

Het effect op alle gezinsleden als ouders merken dat ze weer grip hebben op situaties, als de sfeer weer verbetert in een gezin en als de positieve momenten bij de gezinsleden weer de overhand krijgen, dat is mijn drijfveer om ouders, jongeren, kinderen of hele gezinnen op een positieve manier in hun kracht te zetten. 

Naast de begeleiding van gezinnen, geef ik ook trainingen ‘Praat + teken 3LG’, ben ik als ouderbegeleider betrokken bij De Impulsklas en ondersteun ik sportclubs met ‘Accent op mentale sportiviteit’.

Ervaring:

Ik heb ondertussen 17 jaar ervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De laatste 9 jaar werkte ik daar als ambulante hulpverlener. Ik ondersteunde gezinnen in de thuissituatie, maar keek ook mee op school en bood daar ondersteuning.

In 2006 is BOO-Brabant opgericht en sinds mei 2016 ben ik volledig werkzaam vanuit BOO-Brabant.

individuele begeleiding
BOO-Brabant:

‘BOO’ staat voor Begeleiding en Ondersteuning in Opvoeding. In mijn netwerk heb ik verschillende professionals die ik in kan zetten als blijkt dat dit bij kan dragen tot betere ontwikkelingen binnen het gezin. Doordat het om een zeer kleinschalige zorgorganisatie gaat, is het voor de hulpvragers altijd duidelijk met wie ze te maken hebben. Zo kan er ook beter en makkelijker ingespeeld worden op de hulpvragen van de gezinnen en is de betrokkenheid zeer groot.

één-op-één-gesprek