FAQ

Veel gestelde vragen

Hier vind je een lijst met veelgestelde vragen. Misschien zit jouw vraag er ook tussen? Heb je toch nog vragen dan kun je me mailen of bellen.

Hoe lang duurt een begeleiding?

Na de gratis intake, zullen er 1 of 2 gesprekken volgen waarin ik samen met jullie meer zicht krijg op wat nodig is qua begeleiding. Na 5 begeleidingsbijeenkomsten vindt er altijd een evaluatie plaats. Deze 5 bijeenkomsten is vaak de minimale duur. Ieder begeleidingsmoment duurt maximaal anderhalf uur.

Wordt de begeleiding vergoed?

De begeleiding kan vergoed worden via  PGB (Persoonsgebonden Budget) of vanuit eigen financiële middelen.

Vanaf 1 januari 2023 heeft BOO-Brabant GEEN contract meer met de Regio Hart Brabant. Dit betekent dat behandeling/ondersteuning vanuit BOO-Brabant niet meer wordt vergoed vanuit ZIN.  Wel is het in sommige gevallen mogelijk om vergoeding te krijgen via PGB.

Zijn er vragen over de vergoeding, stel ze dan gerust door te bellen of te mailen of ons contactformulier in te vullen.

Ben ik als ouder altijd aanwezig bij de begeleiding van mijn kind?

Nee, dit is vaak niet het geval. In het plan van aanpak staat beschreven hoe de begeleiding vorm gegeven gaat worden. Daarin wordt ook duidelijk wanneer ouders er wel bij aanwezig zijn en wanneer niet.
Jongeren vanaf 16 jaar mogen zelf beslissen of ouders bij gesprekken aanwezig zijn.

Waar vindt de begeleiding plaats?

De begeleiding kan in de thuissituatie in de praktijkruimte plaats vinden. Voor de begeleiding van een kind of jongere, zoeken we een plek waar het kind zich prettig voelt. Dit kan bijvoorbeeld ook op school zijn.

Hoe lang duurt een begeleidingsmoment?

Dat is afhankelijk van de activiteit die ik samen met jullie ga ondernemen. Gesprekken met kinderen en jongeren beperk ik tot een uur. Dit omdat dit meestal lang genoeg is en de concentratie van kinderen en jongeren dan wel ver op is. Gesprekken met ouders duren ongeveer anderhalf uur.
Als we activiteiten gaan ondernemen is het afhankelijk van de activiteit, of de activiteit een eindresultaat heeft wat af moet (denk hierbij bijvoorbeeld aan koken) en wat niet tijdgebonden is. Maar dit spreken we natuurlijk vooraf duidelijk af.

Wie bepaalt hoe de begeleiding eruit gaat zien?

Dit bepaal jij als hulpvrager. We gaan hier samen over in gesprek en komen samen tot een plan van aanpak. Ik denk hier vanuit mijn expertise en ervaring natuurlijk in mee. Maar jij bepaalt.

Wordt de begeleiding gedeeld met andere personen?

Nee, ik hou me aan een geheimhoudingsplicht en aan de geldende wettelijke regelgeving. Zonder toestemming van jullie zal ik nooit informatie delen met derden.

Wat als de begeleiding is afgerond?

Er vindt altijd een eindgesprek plaats en u krijgt een eindverslag mee. Er is de mogelijkheid om na 2 maanden telefonisch contact te hebben om te kijken hoe het gaat en om eventuele vragen te beantwoorden.

Mocht je een vraag hebben die hier niet vermeld staat, neem dan gerust contact op. BOO-Brabant werkt transparant en helder. Daar hoort het beantwoorden van jullie vragen zeker bij.

vragen in coachng